25630325 3

นายสัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​ ประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์​ประสานการปฏิบัติ​งานภายใต้สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา​ 2019​ โดยมีนายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว​์​ และผอ.สำนัก/กอง​ ต่างๆเข้าร่วม ตามข้อสั่งการในที่ประชุม​ Web​ Conference เพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ ให้ทุกส่วนราชการระดับกรมจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​โค​โร​นา​2019​ โดยมีอธิบดี​เป็น​ประธาน​ และรองอธิบดี​เป็นรองประธาน​ ​(ผู้ประสาน​งาน)​ และให้ทุกหน่วยงานรายงานการปฏิบัติ​งานให้ครอบคลุมทั้ง​ 3 ด้าน​ (1.บุคลาการ​ 2. อาคาร/สถานที่​ 3.การปฏิบัติ​งาน​)​ Update ข้อมูล​ ในทุกวันก่อนเที่ยงให้กระทรวงฯ​ เพื่อรวบรวมรายงานรัฐบาลต่อไป อ่านรายละเอียด