25590720 10นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทยเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบบัตรประจำตัวสัตว์ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือในพระราชดำริฯ ต่อไป วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด