25590726 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะผู้บริหารกรมฯ และคณะกรรมการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียด