25601104 1

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ คณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง เพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัย จากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆในลักษณะเชิงรุก อาทิเช่น ด้านเสบียงอาหารสัตว์ หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช