25610509 1

วันที่ 8 พ.ค. 61 เวลาประมาณ 09.00 น. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 20-13/2561 ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) มีคำขอขึ้นทะเบียน จำนวน 13 คำขอ คำขอแก้ไข จำนวน 1 คำขอ อ่านรายละเอียด