25610517 1

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลางของกรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 4 โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ฟอเรสโฮม บูติก รีสอร์ท จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด