2561 06 28 002

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย.2561) เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ