25610816 1

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ บันทึกเทปสัมภาษณ์ ณ ตึกกรมปศุสัตว์ พญาไท เกี่ยวกับ โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ Raised Without Antibiotica; RWA” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด