25610822 1
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด-ปิดงาน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร “การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์( KTB Corporate Online ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น Company user maker ด้านจ่ายเงินและ Company User Authorizer ของกรมปศุสัตว์ในส่วนภูมิภาคจำนวน 720คน ทั้ง 2 รุ่น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลลูม ชั้น3โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด