25610828 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาสุกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ให้ได้รับความยุติธรรมด้านราคาที่สอดคล้องกับตลาดและควบคุมคุณภาพของสุกร โดยการเลี้ยงที่ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม