25610919 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 25/2561 พร้อมด้วย น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผอ.อยส ผู้แทน อยส. สพส. สตส. มกอช. และกรมศุลกากร โดยได้พิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 13 ราย 120 คำขอ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด