25620211 1

วันอังคารที่ 5 ก.พ.62 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายวิโรจน์ ฤทธิ์ฤชัย ผู้แทน ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้จำหน่ายหญ้าบ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร โดยมี นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และทีมงาน ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด