25620405 1

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม " การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 Livestock Expo 2019 ครั้งที่ 4 " ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดงานกำหนดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2562 อ่านรายละเอียด