25620502 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะประชุมติดตามความก้าวหน้า และตรวจรับพัสดุตรวจสอบงานก่อสร้างและตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา จำนวน 1 โครงการ งวดที่ 3 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด