25620502 3

กรมปศุสัตว์ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ครั้งที่ 17/2562วันที่ 1พฤษภาคม 2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดา ครั้งที่ 17/2562 โดย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โรงโคนมสวนจิตรลดาเดิม ด้านถนนศรีอยุธยามีพื้นที่คับแคบ จึงย้ายไปยังบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต เป็นโรงโคนมระบบโมเดิร์นฟาร์มบนพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ สามารถรองรับโคนมได้ 50 ตัว ใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงสมัยใหม่ เช่น ระบบรีดนมอัตโนมัติ ระบบกำจัดมูลโคอัตโนมัติ ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน คอกอนุบาล คอกพักโคนมและโรงรีด คอกคัดโค คอกโคเนื้อ คอกกระบือ ช่องสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค คอกโคป่วย อาคารเก็บปุ๋ยและอาหารสัตว์ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ โดยจะทำพิธีเปิดโรงโคนมใหม่ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และเปิดให้ประชาชนเข้าศึกษาดูงานต่อไป อ่านรายละเอียด