pic01

วันที่​ 28​ พฤษภาคม​2562 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​ ในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายอำนวยการ การจัดงาน​ มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์​สมชวน​ รัตนมังคลานนท์​ นายสัตวแพทย์​จีระศักดิ์​ พิพัฒนพงศ์​โสภณและนายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์​  3 ท่าน​ ร่วมกันแถลงข่าว​การจัด "งานมหกรรม​ปศุสัตว์​แห่งชาติ​ ประจำปี​ พ.ศ.2562 (Livestock Expo 2019)" ในแนวคิด # เปิดบ้านปศุสัตว์​ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี​ เพื่อคนไทย​ # ณ บริเวณ​ Land Mark กรมปศุสัตว์​ พญาไท​ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายอำพันธุฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมตลอด 77 ปี ที่ผ่านมา  โดยในงานจะแบ่งออกเป็น งาน meat day milk day and egg day นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ฯได้แจ้งให้ทราบถึงงานบริการด้านสุขภาพสัตว์ที่ให้บริการฟรีและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ สำหรับนายสัตวแพทย์สมชวนฯได้เชิญชวนให้เข้ามาชิมผลิตภัณฑ์อาหารด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และสุดท้าย นายสุรเดชฯ ได้กล่าวถึงความสะดวกสบายในการจัดการสถานที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสะดวกอละมีความสุขในการมาเที่ยวงานครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562