2562 05 31 004

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอ่านสารแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบ ๗๗ ปี พร้อมมอบรางวัลผลงานดีเด่น จำนวน 89 รางวัล และ เปิดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยในการจัดงานทั้ง ๓ วัน กำหนดให้เป็นวัน Meat Day Milk Day และ Eggs Day ผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้จากการจัดนิทรรศการสร้างการรับรู้ด้านปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร พบกับการประชุมเสวนาวิชาการ ๓ เรื่องสำคัญ สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ "กะเทาะเปลือก ASF , โอกาสในวิกฤต "เรื่องใกล้ตัวกับโรคพิษสุนัขบ้า"เรื่อง "โคเนื้อไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก" การจับคู่ธุรกิจ การสาธิตปรุงอาหาร ตลอดจนรับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันฟรี พร้อมจับจ่ายซื้อสินค้าด้านปศุสัตว์ในราคาย่อมเยา สุดท้ายได้พบกับศิลปินชื่อดังโชว์มินิคอนเสิร์ตทุกวัน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม