นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะ GACC ประเทศจีน

วันที่ 26 มิย. 62 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะ GACC เดินทางมาตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่นส่งออกจากไทยไปจีน โดยมี ผอ.กอง/สำนัก ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ / ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. )