25620626 3

วันที่ 26 มิย. 62 เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 6 / 2562 โดยมี ผอ.สทป. ผอ.สกม. ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ / ข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. )