25620626 5

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานแถลงข่าว "การสร้างความชัดเจนในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยมีคุณโศรยา บุนนาค นายกสมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) คุณโรเจอร์ โลหนันท์ เลขาธิการสมาคมฯ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสมาคมฯและผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงถึง วัตถุประสงค์ เจตนารมย์ ความเป็นมาในการช่วยเหลือสัตว์ของสมาคม ณ ห้อง Baccarat โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ข่าว พิจารณา สามมนจิตติ / ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. )