25620711 1

10 ก.ค.2562เวลา 10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ,พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 คณะกรรมการอำนวยการโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ,ปศุสัตว์เขต1,ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี, นายอำเภอแก่งคอยและข้าราชการ,จิตอาสา,ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด