25620711 5

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ และนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน และปล่อยขบวนรถ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ชมการแสดงของสุนัขทหาร เยี่ยมชมจุดปฏิบัติการสัตว์เล็ก และนิทรรศการต่างๆ ณ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป อ่านรายละเอียด