25620711 6

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กล่าวรายงาน โดยมีปศุสัตว์เขต 4 ผอ.กอง ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขต 4 ร่วมพิธี ในการนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จุดปฏิบัติการสัตว์เล็ก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดอบรมอาสาปศุสัตว์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  อ่านรายละเอียด