S 29581315

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผชช.ฉันทนี และเจ้าหน้าที่ สตส. ร่วมหารือแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรอง สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี

 


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์