25620816 3

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาวางแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน โดยมีที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ (น.สพ.จำเรือง น.สพ.ประวัติ) ผอ.กสบ. ผอ.สกม. ปศจ.สระบุรี ผู้แทน สคบ. ปศจ.นครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี ขอนแก่น กาญจนบุรี สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด