25620827 2

วันที่ 27 ส.ค. 2562 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ Mr. Shigeki MIYAKE, Mission Leader, JICA (Thailand) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนโครงการ “Acceleration of Livestock Revolution in ASEAN for a Kitchen of the World: Development of Novel Technologies Yielding Stable Livestock Production and Food Safety” โครงการความร่วมมือวิชาการเพื่อการพัฒนากับกรมปศุสัตว์ภายใต้กรอบ Science and Technology Research Partner for Sustainable Development (SATREPS) ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด