25620906 1


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานบรรจุถุงยังชีพกว่า 2,000 ชุด พร้อมรอธ.อำพันธุ์ เวฬุตันติ รอธ.สุรเดช สมิเปรม และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ พิจิตร อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ฯลฯ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ บางกระดี ปทุมธานี อ่านรายละเอียด