25620916 2

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 18.00น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบบริจาคเนื้อสุกรชำแหละแช่แข็ง จากนายสมพล ถ้ำน้อย ผู้จัดการบริษัท โชคนิพล (หมูป่า) จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยพื้นที่ จ.อุบลราชธานี หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยบริษัท โชคนิพล (หมูป่า) จำกัด ได้บริจาคเนื้อสุกรชำแหละแช่แข็ง จำนวน 3,000 กก.(3 ตัน) มูลค่า 350,000 บาท ให้กับกรมปศุสัตว์ ผ่านสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จ.อุบลราชธานี โดยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ปล่อยขบวนรถเคลื่อนย้ายสุกรชำแหละแช่แข็งเพื่อส่งให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีและนำไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ใน จ.อุบลราชธานี ต่อไป ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและให้กำลังใจในการทำงานอย่างเข้มแข็งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการป้องกันโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร(AFS)

สำหรับผู้ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ หรือ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ โทร.02 653 4444 ต่อ 3315 หรือ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก)