25621010 1

วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 09.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิตในคณะกรรมาการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2562 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยในการประชุมครั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้นำเสนอเรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริการในสุกร(ASF) ในประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย นายสัตวแพทย์สุขุม สนธิพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายสรุปพร้อมด้วย นายไพโรจน์ จิ้วบุญสร้าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(กองแผนงาน) และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2306 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด