25621022 2

วันที่ 22 ตค. 62 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเรื่องการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยมี ผอ.กอง/สำนัก ปศจ. ปศข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์พญาไท อ่านรายละเอียด