25621025 1

วันที่ 24 ตค. 62 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม OIE Twining Program ของศูนย์สุขภาพสัตว์ป่าแห่งชาติ และ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าแห่งชาติ สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ โดยมี ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย Dr.Jonathan Sleeman ผู้อำนวยการ The USGS Nationnal Wildlife Health Center และคณะร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด