S 47423490

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีแห่องค์พระกฐินพระราชทานและพิธีสมโภช โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม