25630106 1

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “เพิ่มพลัง ปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ” โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในงาน ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้ดำเนินกิจกรรมโครงการ       “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ คือ “เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมฟรี และเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ และจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้บริการปรึกษาเส้นทางในการเดินทางและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ณ ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนผู้เดินทางมีความปลอดภัยและได้ผ่อนคลายจากการให้บริการ ณ ศูนย์บริการประชาชน ส่วนกิจกรรมที่สองคือ “เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาพิเศษ” ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการในส่วนภูมิภาคหลายพื้นที่ สำหรับการดำเนินกิจกรรมในส่วนกลางนั้น กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พ.ศ.2563 เพื่อมอบความสุขให้ประชาชนทีทำงานและที่อยู่อาศัยรอบกรมปศุสัตว์ ในวันจันทร์ที่ 6 และวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) นำเนื้อหมูคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์หมูแปรรูป จากบริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) มีการจำหน่ายไข่ไก่สดจากบริษัท One Billion Eggs จำกัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ โดยวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ปรุงรสจากบริษัทหยั่น หว่อ หยุ่น คอร์เปอร์-เรชั่น กรุ๊ป จำกัด และนมพร้อมดื่มหลายหลายรสชาติ จากแมรี่แอนด์ผลิตภัณฑ์นม จำกัด อีกด้วย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม