25630106 3
วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดบ้านเรือนไทย "โพธสุธน" อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ให้เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมอวยพร และสวัสดีปีใหม่แก่ นายประภัตร โพธสุธน ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยน.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนัก/กอง และข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมพิธีอวยพรในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานการกรม