25630117 4

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 7 (The 7th Joint Thailand and Malaysia Sub – Committee Meeting on Livestock Development) โดยมีนายสัตวแพทย์ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ ดร.ควอซ่า นิซามุดดิน ฮัสซาน นิซาม อธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการมาเลเซีย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมแอทที บูทีค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเรื่องกฎ ระเบียบ เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ระหว่างไทยและมาเลเซีย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการแนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการสินค้าปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด