171353

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่หน่วยสัตวแพทย์ในการออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัข-แมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข-แมว และควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 ตัว พร้อมทั้งให้บริการรักษาสัตว์ป่วย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์เชียงใหม่ นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต5และจังหวัดเชียงใหม่ ณ กรีนเลค รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์