25630123 1

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้ป่วยที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี และความห่วงใยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่อไป ทั้งนี้ สำหรับบุญกุศลในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญมอบให้เจ้าของกระเช้าของขวัญเหล่านี้ ที่ร่วมนำมาส่งความสุขให้กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม