25630124 2

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางจากวังทวีวัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ส.พญ.สุชาดา สุสุทธิ รักษาการแทน ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นายอำนวย กวมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง คณะเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและนําเข้าเยี่ยมชมสัตว์เลี้ยงปลดระวางฯ ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ได้ให้ ข้อคิดเห็นในการศึกษาดูแลสัตว์ในโครงการฯ การปรับปรุงสายพันธุ์ และบํารุงพันธุ์สัตว์ แก่คณะเจ้าหน้าที่ฯ ไว้เป็น แนวทางการปฏิบัติงานต่อไป อ่านรายละเอียด