621397

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมการประกวดโคเนื้อและกระบือ ในงานวันโคเนื้อและกระบือแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ข่าว : นางพิจารณา สามนจิตติ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ)