25630131 2

วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 11,500 เข็ม จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดยมีนางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก นายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก และสัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ ผู้ประสานงานโครงการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เป็นผู้มอบ

ในการนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม