S 17612803

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือสถานการณ์การเลี้ยงไก่ไข่และราคาไข่ไก่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และนายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโคอุสภราช ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์