25630206 3

วันพฤหัสที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าของสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.2560-2563 โดยมี นายบุญรอด พัฒนไพศาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด