25630207 1

วันที่ 6 ก.พ. 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่1/2563 โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สพพ. ผอ.กผง. ผอ.กค. ผอ.สทช ผอ.สพส. ผอ.กม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ อ่านรายละเอียด