25630217 2

14 ก.พ. 63 เวลา 13:30น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพน้ำนมให้สูงขึ้น ที่ ฟาร์มเลี้ยงโคนมของบริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง สำหรับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร โดยฟาร์มสามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “นมคุณภาพสูงล้านนา”( Lanna High Quality Milk ) และบริหารจัดการผลิตก๊าสชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าสร้างรายได้ในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรสมาชิกฟาร์มของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี อ่านรายละเอียด