25630224 2

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง “กำหนดแนวทางดำเนินงานภายหลังการตรวจประเมินด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยอาหารจากสหภาพยุโรป 2020” สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป โดยมี นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด