25630302 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น.นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ เพื่อชี้แจงแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ อาทิ ประเภทของใบอนุญาตที่นำมาใช้พิจารณาทบทวนการจับเก็บค่าธรรมเนียม, เกณฑ์การพิจารณาทบทวนการจับเก็บค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมใบคำขอและใบแทน / ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจาก อยส. สพส. สพพ. สกม. กพร.​ และกค. ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ อ่านรายละเอียด