25630303 2

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปศุสัตว์ ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฏร โดยมีนายนริศ ขำนุรักษ์ ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธานี ภาคอุทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการปศุสัตว์ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระที่พิจารณาเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาหนังดิบโค กระบือตกต่ำ” ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 รัฐสภา อ่านรายละเอียด