S 20766739

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโบาย และงาน/โครงการสำคัญตามภารกิจของห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ชั้น 1 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

โดยมีนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย สัตวแพทย์หญิง ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 ศูนย์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

S__20766739.jpg S__20766740.jpg S__20766741.jpg

S__20766742.jpg S__20766743.jpg S__20766745.jpg

S__20766746.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์