S 21258247

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร้านจำหน่ายสัตว์เลี้ยง พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่ สกม สพส สคบ กสบ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์