25630317 4

วันอังคาร​ที่​ 17​ มีนาคม​ 2563 เวลา​ 09.30​ น. นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ ประธาน​การประชุมคณะกรรมการ​พิจารณา​การจ้างเหมาบุคคล​กรมปศุสัตว์ ครั้งที่1/2563​ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย​ ผู้แทนจากสำนัก/กองต่างๆ​ ที่เกี่ยวข้อง การประชุม​ดังกล่าว​ มี​วัตถุ​ประสงค์ในการพิจารณา​ความเหมาะสมอัตราการจ้างเหมาบุคคลประจำปีของหน่วยงาน​ และพิจารณา​ความเหมาะสม​อัตรา​การ​จ้างเหมาบุคคลระหว่างปี​ โดยได้มีการพิจารณา​ถึงการจ้างเหมาโดยใช้เงินนอกงบประมาณ​ของสำนักพัฒนา​พันธุ์​สัตว์​ และ​ การเสนอขอจ้างเหมาของสำนักควบคุม​ ป้องกัน​ และบำบัดโรคสัตว์
ทั้งนี้​ ที่ประชุมสรุปในกรณีของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ​ราชการ​ ให้ทุกหน่วยงานรายงานมายังกผง.และกกจ.​ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง​ต่อไป​ โดยประธานมีข้อสั่งการดังนี้ อ่านรายละเอียด